Simpele handleiding voor Joomla 1.0.X
Veelgestelde Vragen - Vragen over Webdesign
Geschreven door Webmaster   
dinsdag, 24 februari 2009 00:00

Inhoudsopgave

INLEIDING

DE BACK-END

DE LOOK & FEEL

MEDIA MANAGER

TRASH MANAGER

USER MANAGER

MENU MANAGER

SYSTEM MENU

MANAGING CONTENT

NEW CONTENT

AFBEELDINGEN

STATIC CONTENT

ALL CONTENT ITEMS

LOGOUT

VERKLARENDE WOORDENLIJST

ADRESSEN EN NADERE GEGEVENS

BACK-END MENUS

HER MENU VAN EEN MANAGER

Inleiding

Een CMS stelt medewerkers in staat om “content”aan te leveren zonder vergaande technische kennis te hebben van allerlei achterliggende technologieën.

Doordat content aangeleverd en verwerkt wordt door deze medewerkers kan de webmaster zich beperken tot technische zaken.

Deze uitleg zal zich toe leggen op het gebruik door de niet-technische medewerkers

Alle niet noodzakelijk mogelijkheden van Joomla worden niet of zijdelings behandeld.

Een CMS heeft een Front-end (voorkant) en een Back-end (achterkant)

De voorkant is de website zoals de bezoekers en ingelogde gebruikers (users) die zien.

De Back-end is de administratie van de site, ons primaire doel.


D

e Front-end (huidig template)

Maar om toch even met de voorkant te beginnen, een Site kent bezoekers (visitors) en aangelogde users. Een user heeft een bepaalde set van toegangsrechten.

Een standaard gebruiker kan alleen zijn gegevens aanpassen en Links aanbieden ter publicatie. We komen op rechten terug bij de behandeling van rechten. Er zijn gebruikers met meer rechten, ook daar komen we bij rechten op terug.

Indien een user is ingelogd verschijnt het “Gebruikers menu”, hetgeen bovengenoemde mogelijkheden biedt.

Een kenmerkende eigenschap van het CMS Joomla is het begrip Template, hiermee kan in ėėn handeling de “look & feel”van een site veranderd worden. Ook hierop komen wij verderop op terug.


Het mooie van Joomla is dat het “Open Source” is en dus gratis, Aangezien we ons toespitsen op het gebruik gaan we hier niet in op installatie, etc

We komen in de Back-end door in het Front End menu te kiezen voor “Administratie”

Er verschijnt een inlogscherm een vraag om Usernaam en Password, deze worden op de cursus medegedeeld, gelieve deze te noteren.

Overigens kan iedereen die aan de Back-end kan aanloggen ook aan de Front-end als User aanloggen, met minder rechten.

Dit klinkt misschien wat vaag, dus meteen door naar de Back-end en het volgende hoofdstuk.


De Back-end

Als we ingelogd zijn komen we op de Home page van de administratie met een ietwat overrompelende mogelijkheid aan vervolg menu’s.

Ik kies de Administrator variant omdat alle rechtenstructuren hier een subset van zijn (je mag minder)

Control Panel

De look & feel

In de template manager kan je een ander template kiezen

We komen hier via het menu Site en daarna Template’sSite templates. Aldaar kan je de radiobutton aanklikken voor een betreffende template, een preview zie je als je met de muis boven het template gaat staan. Ook is het mogelijk om de look & feel van de Back-end te veranderen.

Template manager
Media Manager

We komen hier via Site en dan Media Manager.

De mediamanager is een soort File Explorer (de verkenner) dan wel een FTP programma, maar wel een gebruikersvriendelijker variant waar je wel het een en ander mee kan weggooien (hetgeen niet altijd gewenst is), maar toch heel wat minder verwoestend dan een FTP programma.

Het laden van de mediamanager duurt momenteel vrij lang, dit komt door de enorme hoeveelheid plaatjes die in de Root directory staan. Het heeft de voorkeur om hier meer structuur in te gaan brengen (bestaande teksten ook aanpassen!)

Een eigenaardigheid in de MM is dat je materiaal kan uploaden naar directories waar je niet bij kan komen vanuit de Content manager, deze kan alleen in de directory Stories (en de subdirectories van Stories) komen!

Me

dia manager

Als we een directory willen aanmaken dan opletten waar, standaard in de root (de slash, die dus: /) en anders eerst dubbelklikken op de getoonde directory, dan wel via Directory. Type nu de naam van de directory in [bij voorkeur kleine letters] en dan de knop Create aanklikken.

Als we iets willen uploaden dan met knop Bladeren naar betreffende bestand en deze aanklikken. Bestand wordt nu geladen in de directory waar we in zijn.

Tip: geen plaatjes groter dan 50k als primaire afbeelding gebruiken, nog niet iedereen zit aan de snelle breedband (al gaat het wel de goede kant uit)

De Trash can aanklikken gooit betreffende object weg.

We verlaten de MM via Cancel.

Trash Manager

We zitten nog steeds in de menu optie Site, geeft mogelijkheid om verwijderde content en menu’s te restoren dan wel definitief te deleten.

User Manager

Hiermee kunnen we Users aanmaken, rechten toekennen/afnemen, blokkeren en deleten. In de Global Configurations manager (webmanager only please) kunnen we toestaan of je User registration mogelijk maakt.

Nog geen account?

Maak er een!

User Manager

De functies NewEdit en Delete zijn vrij evident. Met Block kunnen we een User de toegang tot de site ontzeggen en met Force logout wordt iemand meteen uitgelogd uit de site.

Front-end

Groep

Rechten

Registered

Kan aanloggen, zijn/haar gegevens aanpassen, links insturen ter publicatie en delen zien die een visitor niet kan zien

Author

Kan alles dat een Registered user kan. 

Een Author kan ook zijn/haar eigen informatie schrijven en aanpassen

Editor

Kan alles dat een Author kan.

Een Editor kan alle informatie die in de front-end verschijnt schrijven en aanpassen

Publisher

Kan alles dat een Editor kan.

Een Publisher beslist welke informatie wel of niet gepubliceerd wordt


Back-end

Manager

Een manager kan Content maken en delen van de Back-end zien.

Een manager mag Niet:

- Users administreren

- Installeren van modulen en componenten

- Upgrade van users naar Admin of SuperAdmin

- Gebruik maken van de Site/Global configuration manager

- Send mass mail naar users

- Installeren/veranderen van templates en Talen

Administrator

Een Admin mag Niet:

- Upgrade van users naar Admin of SuperAdmin

- Gebruik maken van de Site/Global configuration manager

- Send mass mail naar users

- Installeren/veranderen van templates en Talen

Super Administrator

Een SupAdmin (ook wel God genoemd) kan alles.

Hij is de enige die een andere SuperAdmin kan aanmaken.Vergeet niet bij het aanmaken van een User hem/haar een Editor toe te kennen, neem de Tiny WYSIWYG editor.

Menu manager

Joomla komt standaard met 4 menu’s, maar meer menu’s zouden kunnen aangemaakt kunnen worden. Aan een menu hangen modules of content. Ook kan men hier bepalen of bepaalde modulen zichtbaar zijn in de site.

Momenteel voert een bespreking van de menu manager te ver en kunnen aanpassingen van het menu met de webmaster worden opgenomen.

System menu

Global checkin

Indien we bezig zijn in het Admin panel, in het bijzonder met Content, dan is het belangrijk om te weten dat Joomla een Check-in/check-out mechanisme heeft.

Hierdoor kan men met meerdere personen gelijktijdig aan de site werken zonder de kans te lopen dat 2 mensen het zelfde document openen voor bewerking. Indien men een document opent wordt er een vlaggetje gezet waardoor dit document voor anderen niet meer bereikbaar is (Check-out). GA DAAROM NOOIT met de backtoets van de Explorer terug naar een vorige pagina/situatie maar gebruik ALTIJD de navigatie van Joomla.

Anders kunnen documenten in check-out toestand blijven. Helaas kunnen internet verbindingen uitvallen, evenals de voedingsspanning en andersoortige ongelukken die er toe leiden dat een document in check-out blijft. De Admin kan nu een global check-in afdwingen waardoor alle check-outs worden gereset. Wenselijk is om dit alleen te doen indien er geen andere Users ingelogd zijn, anders kan een gewenste check-out verstoord worden.


Managing Content

Eindelijk waar het allemaal omgaat

Indeling

Content is in Joomla op een 2 dimensionale manier te groeperen:

 

Section & Category Manager

Ieder iedere Category kan in iedere Section terug komen.

Met de Section manager en de Category manager maken we eerst de structuur van onze content. Beide managers zijn direct via het Control panel te bereiken maar ook via de menu optie Content

De Section manager.

Met New kunnen we nieuwe secties aanmaken, de naam en titel opgeven en eventuele Images en begeleidende tekst opstellen. Verder het Access level, wie heeft toegang tot deze sectie (hiermee kunnen we dus extra functionaliteit te beschikken stellen aan Users) Published geeft aan of de Section meteen gepubliceerd wordt. De Category manager Werkt overeenkomstig de Section manager.

New Content

Links boven hebben we in het Control Panel meteen een interessante: de “Add New Content”

Dit was voor mij in het begin even een moeilijke, maar uiteindelijk toch duidelijk, indien je via de voorkant inlogt, is het enige wat je kan aanbieden/publiceren is “News”, alle andere Content kan alleen via de achterkant worden aangeboden (overigens kan je News ook via de achterkant aanbieden)Met Edit kunnen we een bestaande category aanpassen. Zowel door Publish knop als icon kunnen we een Category (un)Publishen. Een niet gePublishde category heeft het voordeel dat je hier aan kan werken zonder dat de gebruikers dit door hebben. Pas als de gehele categoy is opgebouwd geef je deze in zijn geheel vrij aan het publiek.


New content

Iedere Content heeft een titel, de titel alias is niet in gebruik.

Men is verplicht om een Section en daarin een Category te selecteren.

Een artikel kan uit een inleidende tekst bestaan (verplicht) en een hoofdtekst.

Hiermee kan men op de overzichtspagina’s meer “teazers” plaatsen en de hoofdtekst verschijnt dan als men “lees verder”klikt.

Prettig werkt het maken van een link naar een URL, selecteer een stuk tekst waar de link moet komen en klik op de link-icon, 2e buttonregel, 2 iconen voor het anker.

link aanbrengen

Betreffende URL inkloppen of kopiëren en Title invullen en klaar en link toegevoegd.

Afbeeldingen

Dat werkt wat primitief:

Als je op de rechter tabtoets Images drukt verschijnt het volgende

Je kunt nu de getoonde afbeeldingen naar de rechter kolom verplaatsen, dit heeft tot gevolg dat de mosimage(s) de geselecteerde afbeeldingen ophalen en tonen. Dit gebeurt in volgorde in de rechterkolom. In subfolder kan je navigeren naar onderliggende directories. De rootdirectory van de images is de directory Stories die genoemd werd in de Media Manager.

Met Preview kan je zien hoe de pagina eruit gaat zien, met Save stel je je pagina veilig. Het is zeer verstandig om zo nu en dan om Save te drukken. Uit veiligheidsoverwegingen hebben de browers een time-out ingebouwd. Na enige tijd geen activiteit logt Joomla je uit! Onderhanden werk is dan weg. Op internet is al enig gehuil waarneembaar van publicanten die dit niet wisten…

Met Apply worden alle activiteiten voltooid en is de tevreden geplaatst!

De andere mogelijkheden zijn minder relevant op dit moment.

Cancel beëindigd de werkzaamheden, als je dat doet voor Save/Apply beëindigd ben je alles kwijt.


Static content

De editor en dergelijke werkt het zelfde als voor gewonen Content.

Echter de mogelijkheden van Section en Category ontbreken.

Daarom is het meestal zinvol om Static Content aan een menu te hangen.

Geheel rechts is de Link to Menu tab waar je Static Content aan een menu kan hangen, waarbij de menu item name moet opgeven, onder deze naam wordt dan een Link-Content aangemaakt. Een link die je naar de betreffende content brengt.

Door dit te doen met het User menu. Of een submenu daarvan, schep je de mogelijkheid om help schermen, info-teksten etc., te beschikking te stellen aan geregistreerde gebruikers, hiermee dus ze te belonen voor registratie.

All Content Items

edit-mode kan je de publicatie- en bijwerkdatum overrulen. De kolommen Section. Category en Author aanklikken, brengt je in de respectievelijke managers. De kolom FrontPage geeft de mogelijkheid om de content ook op de Home (Front) page te plaatsen.

Met de New knop komen we weer in de in de Add New Content manager.

FrontPage manager

Hier kan je de content die op de FrontPage staat nog bewerken zonder via de ACI te gaan.

Logout

Vergeet nooit uit te loggen als Admin of user

Logout adminAppendix

Verklarende woordenlijst

Item

Verklaring

Commentaar

Apache

Apache

Apache is een opensource webserver voor UNIX (BSD, GNU/Linux Mac OS X en andere UNIX-systemen), Microsoft Windows, Novell Netware en IBM's OS/400.

Over de oorsprong van de naam Apache verschillen de meningen. Soms wordt aangenomen dat de oorspronkelijke auteur gewoon een originele naam had verzonnen terwijl anderen claimen dat de naam voorkwam uit "a patchy server". De eerste versie van Apache (welke uitkwam in februari 1995) bestond namelijk uit een aangepaste (gepatchte) versie van de NCSA HTTP-server. Later is alle code van Apache herschreven.

CCS

Cascading Style Sheets

Een techniek voor de stijl (vormgeving) van webpagina's. De informatie over de vormgeving wordt toegevoegd aan de HTML-code van het document. Die informatie kan in het document zelf staan, maar ook in een extern document dat wordt geïmporteerd. Een dergelijk apart geïmporteerd document wordt ook wel stylesheet genoemd. Een stylesheet biedt de mogelijkheid inhoud en vormgeving van een document van elkaar te scheiden en op die manier een consistente vormgeving over meerdere documenten te bereiken.

CMS

Content Management Systeem

Een content-beheersysteem of content management systeem is een webapplicatie die het mogelijk maakt dat mensen eenvoudig, zonder veel technische kennis, documenten en gegevens op internet kunnen publiceren. Als afkorting wordt ook wel CMS gebruikt, naar het Engelse content management system. Een functionaliteit van een CMS is dat gegevens zonder lay-out (als platte tekst) kunnen worden ingevoerd, terwijl de gegevens worden gepresenteerd aan bezoekers met een lay-out door toepassing van sjablonen. Een CMS is vooral van belang voor websites waarvan de inhoud regelmatig aanpassing behoefd, en de inhoud in een vaste lay-out wordt gepresenteerd aan bezoekers. Voorbeelden zijn weblogs en websites die actuele informatie presenteren, bijvoorbeeld online kranten.

Content

Inhoud

Letterlijk inhoud, uit het Engels. Content is de inhoudelijke bijdrage van een webpagina. De inhoud kan bestaan uit teksten en/of beelden

Directory

Een directory is een begrip dat gebruikt wordt binnen bestandssystemen. Een directory is een groep van bestanden en/of directory's. Een bestandssysteem kan duizenden bestanden bevatten, directory's kunnen worden gebruikt om gerelateerde bestanden te groeperen. Een directory in een directory wordt een subdirectory genoemd. De directory's in een bestandssysteem vormen een hiërarchie, in de vorm van een boomstructuur.

De rootdirectory of de root, dit is de directory in een bestandssysteem waaronder alle andere directory's zich bevinden.

FTP

File Transfer Protocol

Manier om bestanden op de site te krijgen

HTML

HyperText Markup Language

Een taal voor de opmaak van documenten. HTML wordt vooral gebruikt op het internet, om webpagina's te tonen..

HTTP

HyperText Transfer Protocol (

HTTP het protocol voor de communicatie tussen een webclient (meestal een webbrowser) en een webserver. Dit protocol wordt niet alleen veel op het World Wide Web gebruikt, maar ook op lokale netwerken (we spreken dan van een intranet).

Homepage

Homepage

is één bepaalde webpagina van een website met de volgende eigenschappen:

* de homepage is door de eigenaar bedoeld als entreepunt van de website

* de rest van de site is vanaf een goed ontworpen homepage makkelijk te bereiken

* het adres (de URL) van de homepage geldt als het adres van de website

Joomla

Joomla

De naam Joomla is een fonetische spelling van het Swahiliaanse woord "jumla" dat staat voor "allen tezamen" of "als een geheel".

Linux

Linux

Linux is de algemeen gebruikte naam van een familie op Unix geënte besturingssystemen. Linux is vrije software en wordt onder de GPL verspreid: alle onderliggende broncode is door het publiek vrij te verkrijgen, vrij gebruiken, wijzigen, kopiëren en verspreiden. Dergelijke systemen, Lynxdistributies, zijn zowel gratis te verkrijgen als bij meerdere bedrijven te koop, dat laatste vaak met extra's zoals ondersteuning, handleidingen en extra (soms "niet-vrije") software.

MySql

MySql

MySQL is een opensource relationele database management systeem (RDBMS), die gebruik maakt van SQL. MySQL wordt vooral gebruikt voor toepassingen zoals fora en gastenboeken, meestal in combinatie met PHP

Open source

Opensource

Open-source software (Nederlands: openbronsoftware) is computerprogrammatuur waarvan de broncode in te kijken en te veranderen is. De term werd door Eric Raymond in 1998 bedacht om een bepaalde ontwikkelmethode mee aan te duiden.

PHP4

PHP

PHP is een scripttaal, die hoofdzakelijk wordt gebruikt om op webservers dynamische webpagina's te creëren. PHP is in 1995 ontworpen door Rasmus Lerdorf, een senior software engineer bij IBM. Destijds was de taal duidelijk geïnspireerd door Larry Walls Perl.

Aanvankelijk stonden de letters PHP voor Personal Home Page (de volledige naam van de software was Personal Home Page/Forms Interpreter, PHP/FI). Sinds PHP 3.0 is de betekenis een recursief acroniem geworden: "PHP: Hypertext Preprocessor". Deze naam geeft aan waar de taal meestal voor gebruikt wordt: informatie verwerken tot hypertext (meestal HTML en XHTML).

Provider

Provider

Een (service) provider is een organisatie of persoon die bepaalde diensten levert. Deze diensten kunnen zijn: kabeltelevisie, telefonie of toegang tot het internet. Vaak worden deze diensten door een en dezelfde organisatie of persoon geleverd.

Een specifieke internetprovider is een organisatie of persoon die een aanwezigheid op het internet heeft en die internettoegang of internetdiensten via deze aanwezigheid aanbiedt. Er zijn verschillende typen internetprovider.

Robot

Het woord 'robot' werd voor het eerst gebruikt door de Tsjechische schrijver Karel Čapek in zijn toneelstuk R.U.R. (Rossum's Universal Robots) (1920), en is afgeleid van het Tsjechische woord robota[1] (dat "werk" betekent). In een ingezonden brief in Lidové Noviny (een Tsjechisch dagblad) in 1933 vertelt Karel Čapek dat het woord door zijn broer Josef is verzonnen[2].

Unix

Unix

Unix (of UNIX) is een familie van besturingssystemen met multitasking- en multiuser-mogelijkheden voor zeer uiteenlopende typen computers, ontwikkeld door verscheidene fabrikanten en groepen. De eerste versie van Unix werd ontworpen bij Bell Labs in 1969, door (onder anderen) Ken Thompson en Dennis Ritchie.

URL

Uniform Resource Locator

Een etiket, dat aan een specifieke informatiebron, zoals een webpagina, een bestand of een plaatje op internet is toegewezen.

Hij bestaat uit diverse onderdelen.

De meeste URL's beginnen met http://. Bij een gewone website zal de URL hiermee starten. Door het gedeelte voor de:// (in dit geval http) weet je webbrowser welk protocol te gebruiken.

Website

Website

Een website of webstek (vaak afgekort tot: site) is een verzameling samenhangende webpagina's, documenten die via het wereldwijde web op het internet te bereiken zijn..

Een gebruikelijk fenomeen op een website is de homepage, een enkele webpagina die zo is ingericht dat de rest van de website vanaf dat punt gemakkelijk is te bereiken.

WIKI

wiki wiki

Een Wiki is een softwareapplicatie, toepassing, waarmee webdocumenten gezamenlijk kunnen worden bewerkt, zonder dat de inhoud door deskundigen moet worden geredigeerd en/of geaccepteerd. Deze toepassing is met een vrij eenvoudig programma te realiseren. Zo is bijvoorbeeld deze Wikipedia een Wiki. Het woord wiki wiki komt uit het Hawaïaans en heeft de betekenis van 'snel, vlug, beweeglijk'.

WYSIWYG

What You See Is What You Get

Een “visuele”editor, zoals MsWord, dus zonder het plaatsen van zichtbare stuurcodes.


Adressen en nadere gegevens

Naam

URL

Toelichting

FileZilla

http://sourceforge.net/projects/filezilla

FTP programma

Firefox

http://www.mozilla.com/firefox/

Een betere webbrowser

Joomla

http://www.joomla.org/

De homepage van Joomla

Joomla NL

http://www.dutchjoomla.com/

De Nederlandse Joomla

Wiki

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wiki

Nederlandse wikipedia

Back-end menus

Het menu van een manager


Laatst aangepast op zondag, 24 februari 2013 02:23
 
Ghanja Freeware - Gratis Spelletjes Downloaden - Gratis Software Downloaden
   
Copyright © 2005 - 2022 - Sitemap

Deze website maakt gebruik van cookies voor analysedoeleinden en advertentieplaatsing. Blijft u de website gebruiken dan gaat u akkoord met het plaatsen van cookies